Studija primjera: Sanacija zidova i dijelova zgrade uz temelje

Studija primjera: Sanacija zidova i dijelova zgrade uz temelje

Nakon sanacije fasade na porodičnoj kući, u unutrašnjosti počeli su se pojavljivati vlaga i plijesan. Uzrok? Nepravilna sanacija dijelova zgrade ispod površine terena i kao posljedica termički most.
Trebalo je pronaći novo rješenje, o kojem pročitajte više u analizi slučaja.

U analizi slučaja provjerite:
  • koji je uzrok problema kod sanacije starijih objekata,
  • kako pristupiti temeljitoj sanaciji,
  • koji je pravilan redoslijed slojeva kod sanacije dijelova zgrade ispod površine terena.
Studija primjera: Sanacija zidova i dijelova zgrade uz temelje