Image

U potpunosti! To znači da moramo cjelovito sagledati situaciju i postaviti si drugo pitanje… Koliko je trajnost odabranog materijala uvjetovana i redoslijedom postave pojedinih elemenata na ravnom krovu? Rješenje je u pravilnom izboru materijala i njihovom položaju unutar građevne cjeline koju jednostavno zovemo ravni krov.

Logično razmišljanje o odabiru i redoslijedu materijala

Ravni krov dio je ovojnice zgrade koji je najizloženiji ekstremnim vremenskim uvjetima. Pri tome mislimo na visoke temperaturne oscilacije koje uzrokuju širenje i skupljanje izloženog materijala te utjecaj Sunčevih (UV) zraka, koje uzrokuju ubrzano starenje materijala. Velike  oscilacije vanjske temperature uvjetuju debljinu toplinske izolacije jer ona “mora regulirati” toplinski tok kroz građevinski element. Protok topline uvjetovan je razlikom temperature između vanjske i unutarnje površine.

U tu jednadžbu moramo uključiti i osnovnu funkciju krova, koja predstavlja zaštitu od atmosferskih utjecaja: kiše, snijega, vjetra… Stoga hidroizolacija predstavlja najvažniji element u sastavu ravnog krova. Prema tome bilo bi logično da je položaj hidroizolacije na krovu na vrhu svih slojeva – jer je ona prva linija obrane od kiše. No na tom je mjestu hidroizolacija izložena velikim naprezanjima uslijed promjena temperature, UV zraka, ali i mehaničkih oštećenja uslijed hodanja, postavljanja uređaja na krovu, ali i slučajnih oštećenja od npr. raketa i petardi koje za vrijeme blagdana mogu pasti na krov. Ako hidroizolaciju premjestimo u stabilnije okruženje, odnosno bliže konstrukciji, i zaštitimo je nekom vrstom završne obloge (šljunak, opločnici, zeleni krov), spriječit ćemo ne samo pregrijavanje hidroizolacije i njezino prekomjerno skupljanje i širenje, nego ćemo je zaštititi i od svih mehaničkih oštećenja.

Rješenje koje nudi toplinsku i mehaničku zaštitu hidroizolacije jest izvedba tzv. obrnutog krova, na kojem se toplinska izolacija od XPS-a nalazi ugrađena iznad hidroizolacije.

Razvoj sustava toplinske izolacije ugrađene izvan hidroizolacijske ovojnice

XPS toplinska izolacija nije novi materijal. Njegova upotreba u graditeljstvu datira iz vremena ranih godina nakon II. svjetskog rata. Svoju prvu upotrebu taj je materijal našao za izvedbu plutača, kojima su se služili marinci u ratu. Primijetivši da materijal ne samo da ne upija vodu, nego je i topao na dodir, poslijeratni graditelji taj su materijal upotrijebili na prvom obrnutom ravnom krovu još davne 1948. godine. Daljnjim usavršavanjem materijala danas imamo XPS vrlo niske vodoupojnosti, što je najvažnije svojstvo za očuvanje njegovih toplinskih izolacijskih svojstava. Možete li zamisliti da se neka druga vrsta toplinske izolacija postavi izložena atmosferskim  utjecajima? Većina bi potpuno upila vodu i time samo pojačala toplinsku provodljivost odnosno poništila toplinsku izolativnost

Visokokvalitetni FIBRANxps ima zanemariv postotak upijanja vode i vlage te se proizvodi  upravo za primjenu toplinske izolacije s vanjske strane hidroizolacije krova. Kvaliteta XPS-a prepoznaje se na temelju dviju vrijednosti:

  • upijanje vode uranjanjem – WL(T) manji je od 0,7 % volumena,
  • upijanje vode uslijed difuzije vodene pare – WD(V) manji je od 1 % volumena.

Budući da će sam XPS biti mnogo izloženiji oscilacijama temperature i vodi, moramo biti sigurni da neće mijenjati svoja svojstva u razdoblju od 50 godina, što je pretpostavljeni vijek trajanja neke građevine. Taj dokaz daje nam dokument ETA – European Technical Assessment (Europska tehnička ocjena). Za dobivanje ETA-e potrebno je mnoštvo ispitivanja i uzoraka kako bi se dokazala kvaliteta proizvoda. No to je u EU-u jedina priznata garancija kvalitete materijala u građevnom sklopu za koji je namijenjen.

Zbog raznolikosti upotrebe ravnih krovova XPS također mora biti u stanju izdržati veća tlačna naprezanja na provoznim krovovima. Pogledajmo neke od preporuka europskih pravilnika, npr. ETAG-a, što je tehnička smjernica EOTA-e.

Vrsta krova CS (10\Y) [kPa] CC (2/1,5/50) [kPa]
Neprohodni 300 50
Prohodni 300 50
Provozni 500 150

Razvoj rješenja obrnutih ravnih krovova

Loše iskustvo u pogledu trajnosti i izvedbe hidroizolacije na ravnim krovovima dovelo je do zahtjeva projektanata i investitora za različitim rješenjima i smjernicama za obrnute ravne krovove. U izvedbi sustava obrnutih ravnih krovova ima izazova koje rješavamo membranama za ubrzanu odvodnju vode, kao što je FIBRANskin SEAL. To je difuzno otvorena (paropropusna) membrana koja omogućuje odvodnju više od 90 % vode s najgornje površine krova. Naime, voda na krovu nije naš prijatelj i preporučljivo je ne dopustiti joj da  prodre dublje u slojeve krova. Membrana istodobno može djelovati i kao razdjelni  sloj koji sprječava infiltraciju sitnih čestica u sustav. U nastavku donosimo neke osnovne informacije. Membrana je izrađena od beskonačnih tankih polietilenskih (PE) vlakana, termički spojenih, bez upotrebe veziva ili ljepila.

Korištenje takve membrane preporučuje se u jednoslojnoj izvedbi toplinske izolacije iznad  hidroizolacije, a njezina je primjena obavezna prilikom višeslojnog polaganja toplinske izolacije u sustavu obrnutog krova. Time sprječavamo potencijalno stvaranje vodenog filma između XPS ploča i nepotrebno zadržavanje vode unutar slojeva toplinske izolacije.

Dodatne informacije važne za projektante

U skladu s Dodatkom F norme HRN EN ISO 6946:2017 (Građevni dijelovi i građevni elementi – Toplinski otpor i koeficijent prolaska topline – Metode proračuna (ISO 6946:2017; EN ISO 6946:2017), U-faktor građevnog sklopa obrnutog ravnog krova u ovom slučaju mora se ispraviti na višu vrijednost. U praksi bi to značilo znači veću potrebnu debljinu toplinske izolacije. U slučaju primjene FIBRANskin SEAL membrane tu korekciju U-faktora nije potrebno uzeti u obzir prema gore navedenom standardu jer se 90 % vode isušuje na gornjoj razini i ne prodire do hidroizolacije.


Brzi vodič: Obrnutim krovom do prostora iz snova pod oblacima

Brzi vodič:
Obrnutim krovom do prostora iz snova pod oblacima

Prenesite

Povezani sadržaji

Svi savjeti na jednom mjestu

Što trebate znati ako želite da vaš dom bude energetski učinkovit, bez obzira gdje i kako živite?