Energetski učinkovito temeljenje zgrada na trusnim područjima

Energetski učinkovito temeljenje zgrada na trusnim područjima

Nedavne potresne aktivnosti u Petrinji podsjetile su nas ponovo, da se Hrvatska nalazi na trusno rizičnom području, otvarajući tako pitanja o sigurnim načinima gradnje. Projektiranjem SEISMIC sustava i upotrebom termoizolacijskih materijala veće nazivne tlačne čvrstoće, ispod temeljne ploče i nove zgrade mogu biti trajno zaštićene od djelovanja potresa.

Pogledajte si webinar