Toplinska izolacija zgrada u vlažnoj okolini

Toplinske izolacije podzemnih objekata izložene su mnogim nepovoljnim utjecajima. Spomenimo samo neke: veliki korisni tereti, pasivni i aktivni pritisak zemlje, stalna vlaga u tlu, dugotrajna izloženost vodi, ciklusi smrzavanja i odmrzavanja, kao i mehanička oštećenja tijekom gradnje. U takvim uvjetima većina toplinskih izolacija gubi dio svojih izvornih svojstava. Toplinska izolacija od ekstrudiranog polistirena (XPS) jedna je od rijetkih toplinskih izolacija pogodnih za upotrebu u zemlji. Čvrste i vodoneupojne izolacijske ploče od tvrde polistirenske pjene, koje se proizvode posebnim postupkom ekstruzije, zadržavaju predviđena fizikalna i kemijska svojstva čak i u vlažnom tlu. Stoga je toplinska izolacija od XPS-a jedna od najekonomičnijih i najučinkovitijih toplinskih zaštita u zemlji. FIBRANxps je robna marka visokokvalitetnih proizvoda.

Zašto je potrebno toliko pažnje posvetiti radovima ispod razine tla, i to podjednako u projektiranju i u izvođenju?

Podzemnim dijelovima zgrade naknadno je uglavnom teško pristupiti i ispraviti pogreške.

Rad na sanaciji može biti ne samo težak, nego i dugotrajan i skup, a ponekad i nemoguć. Najčešće se oštećena hidroizolacija mora u potpunosti zamijeniti, što je moguće samo na zidovima jer se temeljima kuće više ne može pristupiti. Kompletno rješenje u tom slučaju često se sastoji od više mjera:

 • iskopa do najdonje kote temelja
 • djelomične ili kompletne obnove vanjske hidroizolacije
 • primjene hidrostatski otpornih premaza s unutarnje strane objekta
 • injektiranja radi prekida kapilarnog vođenja vlage
 • izvedbe nove drenaže
 • izvedbe upojnog bunara s prepumpavanjem, ako je razina podzemne vode viša od donje kote temelja.

Podnožje zida ili, po naški, sokl

Podnožje zida dio je zgrade koji povezuje vanjski dio zida s podrumskim zidovima ili temeljima zgrade. Budući da je u neposrednom dodiru sa zemljom, izloženo je atmosferskim utjecajima, zapljuskivanju vode te kapilarnoj vlazi iz tla. Kako je otpornost na vlagu jedna od najvažnijih svojstva toplinske izolacije u podnožju zgrade, obično se koristi toplinska izolacija od ekstrudiranog polistirena, npr. FIBRANxps ETICS. To je ploča hrapave površine, upravo radi bolje prionjivosti završne obloge (prani kulir, mosaikputz, kamen, keramika i sl.). Ispod razine tla koristi se druga vrsta XPS toplinske izolacije, FIBRANxps 300-L , glatke površine (s minimalnim upijanjem vode) za trajnu toplinsku zaštitu čak i u vlažnom okruženju.

»Stiropor« odnosno toplinska izolacija od ekspandiranog polistirena (EPS) ne koristi se u podnožju zida niti ispod zemlje. To je materijal za ugradnju u suhom okruženju. Za svaku pojedinačnu namjenu potrebno je odabrati materijal odgovarajućih tehničkih karakteristika.

Zid u zemlji

FIBRANxps 300-L, vodoneupojna toplinska izolacija od ekstrudiranog polistirenaudiranega polistirena

Vanjski zid podruma, kao i svi drugi elementi zgrade koji su u dodiru s vlažnom zemljom ili čak ispod razine podzemne vode moraju se adekvatno zaštititi od štetnog utjecaja vlage hidroizolacijskim  membranama ili premazima. Kako je hidroizolacija već tijekom gradnje izložena mehaničkim oštećenjima, potrebno ju je zaštititi. U tu je svrhu najpraktičnije izvesti zaštitu (grijanih i negrijanih podruma) slojem čvrste, vodoodbojne toplinske izolacije od ekstrudiranog polistirena, kao što je FIBRANxps 300-L. Takva toplinska izolacija zadovoljava zahtjeve ugradnje ispod razine tla kako bi se postigla trajna mehanička i energetska učinkovitost.

Osnovne prednosti toplinske izolacije podrumskih zidova:

 • osiguranje stabilne temperature u podzemnim prostorijama,
 • sprječavanje rošenja na unutarnjoj površini zida,
 • zaštita hidroizolacije od mehaničkih oštećenja.

Kako odabrati odgovarajuću debljinu toplinske izolacije

1. GRIJANE PODZEMNE PROSTORIJE

Minimalna debljina toplinske izolacije podrumskih zidova grijanih prostorija određuje se proračunom fizike zgrade. U niskoenergetskim zgradama i pasivnim kućama debljina toplinske izolacije zidova znatno se povećava jer moramo postići određeni energetski razred. U tim je zgradama, osim veće debljine izolacije, izuzetno važna besprijekorna ugradnja, bez toplinskih mostova. Za zgrade gotovo nulte energije (nZEB), za koje je potrebna veća debljina toplinske izolacije, izolacijske ploče postavljaju se u dva sloja međusobnim lijepljenjem. Pri tome se pazi da se spojevi ne poklapaju kako bi se uz rub ploča na preklop dodatno zaštitili od toplinskih mostova. Debljina toplinske izolacije ovisi i o ostalim materijalima u građevinskom sklopu odnosno njihovim toplinskim karakteristikama. Na betonskom zidu, primjerice, treba više toplinske izolacije nego na zidu od opeke.

2. NEGRIJANE PODZEMNE PROSTORIJE

Negrijani podrumi, u kojima je utjecaj promjena vanjske temperature na temperaturu u dubini zemlje zanemariv, mogu se toplinski i mehanički zaštititi minimalnom debljinom od 5 do 6 cm toplinske izolacije od XPS-a. U tom slučaju XPS služi kao mehanička zaštita hidroizolacije i istovremeno minimalna toplinska zaštita za sprječavanje rošenja i posljedične pojave plijesni na zidovima podruma.

Pravilna ugradnja i pričvršćivanje xps toplinske izolacije na zid u zemlji

Cijela površina zasutog zida, uključujući stranice temelja, gdje se inače javljaju povećani gubici topline, pažljivo se oblaže pločama toplinske izolacije. Ploče se postavljaju na ravnu i čistu površinu hidroizolacije, tijesno spojene, ali s izmaknutim sljubnicama.

Na hidroizoliranom zidu ploče se lijepe hladnom bitumenskom pastom ili niskoekspandirajućim poliuretanskim ljepilom. Pri polaganju slijedimo princip slaganja ploča »u vezu opeke«.

Ako se podrum nalazi u suhoj okolini odnosno ako nije u zoni podzemne vode, dovoljno je ploče pričvrstiti okomito nanesenim ljepilom, kako bi se procjedna voda mogla slobodno ocijediti u slučaju da uđe između XPS-a i hidroizolacije. Kad je podrum uronjen u zoni podzemne vode, XPS ploče treba punoplošno zalijepiti za hidroizolaciju.

Za kvalitetnu i učinkovitu toplinsku izolaciju podrumskih zidova osobita se pažnja mora obratiti na sljedeće:

 • odabir XPS ploča na prijelazu iz podzemnog u nadzemni dio zida
 • sljubnice (fuge) ploča, kako ne bi došlo do povećanog prijenosa topline na njihovim spojevima
 • obradu i zaštitu detalja na spoju vertikalne i horizontalne hidroizolacije
 • izvedbu funkcionalne drenaže oko zgrade
 • toplinske mostove, kao što su instalacijski prodori, svjetlosna okna te kontaktne površine između  grijanih i negrijanih dijelova zgrade.

Toplinski mostovi

Toplinski mostovi mjesta su na kojima se događa povećani prijenos topline u odnosu na neposrednu okolinu. Osim što povećavaju gubitak topline, mogu uzrokovati kondenzat, na površini ili u unutarnjim slojevima zida. U takvoj se okolini razvijaju gljivice i plijesan, što osim razaranja građevinskih materijala nepovoljno utječe i na naše zdravlje. Kako bi se izbjegli toplinski mostovi, mora se paziti da se ne prekine toplinska izolacija duž cijele ovojnice grijanog dijela zgrade.

Toplinski mostovi mjesta su povećanog toplinskog toka. S obzirom na to da se često pojavljuju u kutovima, u kojima je u pravilu smanjena cirkulacija zraka, idealni su za nastanak kondenzata na površini zida ili unutar zida. U takvim se uvjetima lako na takvim mjestima razvije i plijesan.

Primjeri kuća s manjkavom toplinskom izolacijom:  ili je nedovoljna ili je uopće nema

Rezultat toplinskih mostova razvoj je plijesni. Ta je pojava naročito prisutna u dijelovima prostorije s manjom cirkulacijom zraka, u kutovima pri podu ili stropu prostorije, kod prozora ili iza ormara i polica naslonjenih uz hladan vanjski zid.

Ako podrum nije grijan, često se zbog štednje hidroizolaciju zaštiti samo čepastom folijom. Ako je pravilno ugrađena, takva zaštita može zadovoljiti prolaznom ocjenom. No primjeri iz prakse pokazuju da to nije baš uvijek tako. Na donjoj slici imamo primjer podruma otkopanog u svrhu sanacije hidroizolacije. Otkapanje se moralo raditi ručno, polako i pažljivo, kako bi se izbjegla dodatna oštećenja. Čepasta folija ugrađena je s čepovima prema hidroizolaciji, što je teoretski korektan detalj. Na taj bi se način trebala osigurati drenaža između zemlje i kuće. Što je uzrokovalo da su se čepovi membrane utisnuli par milimetara u svega 4 mm debelu bitumensku membranu, teško je reći. Je li se to dogodilo uslijed topline prilikom ugradnje, jesu li možda izolateri dodatno ugrijali bitumensku membranu kako bi se čepasta folija bolje primila ili se to dogodilo samo zbog pritiska zemlje, nikad nećemo saznati.

No rezultat je jasan. Umjesto da je zaštiti, čepasta je membrana stanjila hidroizolaciju i učinila od nje rešeto. Svega nekoliko centimetara XPS-a na samoj hidroizolaciji bila bi puno sigurnija mehanička zaštita, čak i ako bi prilikom zatrpavanja pretrpjela oštećenja. Dakle, XPS nije samo toplinska zaštita, već je zbog svoje tlačne čvrstoće i superiorna mehanička zaštita.

Svjetlosna okna

Hladni građevinski elementi, kao što su svjetlosna okna, terase, hladne susjedne prostorije ili zgrade i drugi građevinski objekti moraju se odvojiti od grijanog dijela zgrade odnosno izolirati kako bi se spriječio povećani prijenos topline u tim dijelovima i druge neželjene posljedice toplinskih mostova.

Temeljenje na armirano-betonskoj ploči i smjernice za projektiranje

Kontinuirana toplinska ovojnica zgrade, bez toplinskih mostova, u dobro izvedenim niskoenergetskim zgradama (pasivnim zgradama gotovo nulte energije) osigurava se samo toplinskom izolacijom ugrađenom i ispod temelja zgrade. U praksi je to najlakše izvedivo temeljenjem na armirano-betonskim pločama. Takvim rješenjem minimaliziramo gubitke topline kroz konstrukcije u zemlji, pa je za kuće gotovo nulte energije ta vrsta temelja vjerojatno jedina prikladna opcija. Neki od primjera dobre prakse zasigurno je SEISMIC temeljni jastuk. Više o tom Fibranovu patentiranom sustavu pogledajte u prošlim izdanjima ili na našim web-stranicama www.fibran.hr.

Temelji i podovi u razini zemlje

Podovi u industrijskim halama, radionicama i skladištima, kao i podovi prizemnih dijelova nepodrumljenih zgrada mnogo su izloženiji opterećenjima i vlazi nego ostale podne površine. Stoga su zahtjevi za ugradnju nosive i vodoneupojne XPS toplinske izolacije opravdani u takvim konstrukcijama jer ne gube svoju energetsku učinkovitost i čvrstoću ni u slučaju nepredviđenih situacija kao što su poplave.

Toplinska zaštita podova u proizvodnim halama – FIBRANxps 400-500-700 L.

Pravilan odabir toplinske izolacije za ugradnju u vlažnom okruženju vrlo je važan. Toplinska učinkovitost postiže se samo toplinskom izolacijom koja zadržava predviđena fizikalna i kemijska svojstva čak i u vlažnom tlu. Čvrste i vodoneupojne XPS izolacijske ploče predstavljaju jednu od najekonomičnijih i najučinkovitijih toplinskih zaštita u takvim primjenama.


Image

Studija primjera:
Sanacija zidova i dijelova zgrade uz temelje

Prenesite

Povezani sadržaji

Svi savjeti na jednom mjestu

Što trebate znati ako želite da vaš dom bude energetski učinkovit, bez obzira gdje i kako živite?