Podijeli

Pleti kotac kak ti otac ili oslanjanje na tradiciju

Iako narodne mudrosti uvijek imaju više značenja, ova poslovica u doslovnom smislu hvali tradiciju kao temelj dobre gradnje. Nemoj puno mudrovati, nego gradi onako kako se oduvijek gradilo. No Iako narodne mudrosti uvijek imaju više značenja, ova poslovica u doslovnom smislu hvali tradiciju kao temelj dobre gradnje. Nemoj puno mudrovati, nego gradi onako kako se oduvijek gradilo. No zaboravljamo da ni to „oduvijek” nije od stoljeća sedmog, nego je isto tako jednom bilo novo. Danas i vrapci na krovu znaju da se zidane kuće ne bi u potresu srušile da su bile građene s armiranobetonskim serklažima.

Nema protupotresne gradnje bez armiranog betona

DDanašnja protupotresna gradnja ne može se zamisliti bez armiranobetonskih ojačanja zidanih konstrukcija, kao i monolitnih konstrukcija koje su u cijelosti izvedene od armiranog betona. U prošlom smo broju pisali o drvenoj montažnoj kući Dom24h, izvedenoj na protupotresnom sustavu temeljne ploče na Seismic temeljnom jastuku, koji se sastoji od sendviča toplinske i hidroizolacije. Dakle, čak i montažne (drvene ili čelične) građevine trebaju solidne, odnosno armirane temelje.

Danas se još uvijek često obiteljske kuće grade na tzv. trakastim temeljima. U pravilu su ti temelji nešto širi od samih nosivih zidova i izvode se najmanje do dubine smrzavanja tla, što ovisi o vrsti tla i o najnižim prosječnim temperaturama u nekom podneblju. Najčešće su dubine od 80 do 120 cm.

Problem kod prekida toplinske izolacije – toplinski most

Stupanjem na snagu zadnjeg izdanja zakona o građenju (01-2021.) sve građevine, privatne i javne, moraju zadovoljiti kriterije zgrada gotovo nulte energije (NZEB). Jedan je od najvažnijih elemenata takve gradnje kontinuirana toplinska izolacija. Prekid toplinske izolacije nezaobilazno stvara problem, tzv. toplinski most. Prema Tehničkom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (nn 128/15, 70/18, 73/18, 86/18), članak 4. kaže da je toplinski most manje područje u ovojnici grijanog dijela zgrade kroz koje je toplinski tok povećan radi promjene proizvoda, debljine ili geometrije građevnog dijela.

Zakonodavac je čak donio katalog dobro riješenih toplinskih mostova na zgradama (izvor)

Kako to izgleda u praksi?

Trakasti temelji kopaju se neposredno u teren. Iskop je neravan i izvođenje toplinske izolacije s obje strane trakastog temelja posao je koji će se rijetko koji majstor prihvatiti. Slika prikazuje kako to najčešće na gradilištu izgleda. Iskopano je taman u dovoljnoj širini da stane armatura. Širi iskop iziskuje više vremena i skuplji je, a tu je još i zaštita XPS ploča od pomicanja uslijed grubih radova armiranja i lijevanja betona. I tada ćemo se prisjetiti poslovice s početka teksta, kao najčešći argument građevinara i pitanje inženjera ili investitora: Pa gdje si vidio da se to radi? To će destabilizirati temelje, poskupjeti izvedbu itd. Ako je investitor uporan, možda i dobije izvedbu po svojoj želji, ali mu se to obračunava izvan troškovnika.

Temeljenje na ploči u izvedbi obiteljskih kuća još uvijek se često smatra skupljom izvedbom i „nepotrebnim kompliciranjem”.  Uzmemo li za primjer kuću tlocrtne površine 10 x 10 m, u temeljnu ploču debljine 30 cm utrošit će se oko 32 m3 betona (ako je temeljna ploča šira 15 cm od objekta). Za istu takvu površinu za trakaste temelje dubine 80 cm utrošit će se 27 m3 betona na trake i još najmanje 8 m3 na podnu ploču debljine 8 cm, što je ukupno 35 m3 armiranog betona – dakle, izgled vara. Na ploču se troši gotovo 15 % manje betona. Osim toga, velika je prednost temeljenja na ploči da je ispod nje moguće izvesti kontinuiranu toplinsku izolaciju, koja se preko nadtemeljnih zidova nastavlja na fasadu. Time ćemo spriječiti nastanak toplinskog mosta na spoju poda i zida.

Fibran sistemsko rješenje za hidroizolaciju temelja

Fibran seismic temeljni jastuk, sistemsko je rješenje, u kojem se hidroizolacija nalazi ispod temeljne ploče, između dva sloja toplinske izolacije, koji je štite od mehaničkih oštećenja. Budući da je obostrano samoljepiva, hidroizolacija povezuje sva tri elementa u nedjeljivu cjelinu. Gornja ploča XPS-a ima kanaliće za bolje povezivanje s temeljnom pločom. Tako se u slučaju potresnih sila svi slojevi pomiču zajedno, kao cjelina. Među njima nema proklizavanja, pa tako ni oštećenja instalacija koje prolaze kroz temeljnu ploču.

Slojevi Seismic temeljnog sustava odozdo prema gore:

  • Temeljna ploča (armirani beton)
  • FIBRANxps SEISMIC 400-L
  • FIBRANhydro SEISMIC T-1,8sk/sk
  • FIBRANhydro T-3sk ili
  • FIBRANhydro ANTI RADON 1,5sk
  • FIBRANxps 400-L

Osim te osnovne izvedbe, moguće je dodati još jedan sloj hidroizolacije radi pojačanja osnovne zaštite od vode, zbog pritiska podzemne vode. Kao drugi sloj hidroizolacije, moguće je izvesti antiradonsku membranu, koja štiti od prodora radioaktivnog plina radona iz zemlje.

Uz navedene prednosti tu je još jedna, koja pridonosi uštedi novca i vremena pri samoj izvedbi. Temeljnu ploču koja je izolirana s donje strane moguće je izvesti i pliće od dubine smrzavanja ako se manja dubina temeljenja kompenzira širom izvedbom toplinske izolacije oko objekta, kao što je prikazano na donjem primjeru. Manje iskapanja, manje odvoza zemlje, manje rada, manje betona.

Montažne kuće temeljene na takav način pokazale su se iznimno otporne u potresima koji su se nedavno osjetili na širem zagrebačkom području, sve do Novog Mesta. Ne samo da nije bilo oštećenja instalacija kroz temeljnu ploču, nego se ranojutarnji zagrebački potres gotovo nije ni osjetio u kući s naslovnice (Hiši Lumar u Dolenjskoj).

dokument Seismic temeljni jastuk

Brzi vodič: SEISMIC temeljni jastuk – temeljenje nisko energetskih zgrada na trusnim područjima

Prenesi dokument