Izolacija podova industrijskih gradjevina

Izolacija podova industrijskih građevina najčešće se izvodi na podnoj ploči. Takva rješenja u u praksi nazivamo industrijskim podovima. Njihova izvedba nije složena, ali zahtijeva veliku preciznost. Iznimno je važno da završne površine poda budu ravne kako bi se onemogućilo slijeganje u slučaju nejednolikih opterećenja ili nedovoljne nosivosti podloge. Odabir odgovarajuće toplinske izolacije i njezina ugradnja imaju najvažniju ulogu u izvedbi industrijskih podova, koji moraju moći izdržati velika opterećenja.

Toplinska izolacija industrijskih podova

U pogledu izolacije poda nije svejedno koju ćete toplinsku izolaciju odabrati. Tip toplinske izolacije FIBRANxps, koja je namijenjena toplinskoj zaštiti podova industrijskih građevina, projektant određuje prema predviđenim opterećenjima. Toplinske izolacije koje mogu izdržati velika opterećenja imaju oznake deklarirane tlačne čvrstoće od 400 do 700 kPa. Na tim je pločama rub izveden “na preklop” jer se najčešće izvode u jednom sloju. Spoj na preklop štiti od pojave toplinskih mostova u slučaju da ploče nisu usko spojene. Spojevi se izvode u tzv. vezu opeke, s naizmjeničnim fugama, kako bi se dobila kompaktna podloga za završnu oblogu i bolja međusobna povezanost ploča.

Prema normi DIN 4108-10, samo je toplinska izolacija zatvorene ćelijaste strukture pogodna za izolaciju industrijskih podova. Primjer je takve izolacije ekstrudirani polistiren ili skraćeno XPS, koji ima specifične tehničke karakteristike. Istaknimo neke od najvažnijih, koji ovu vrstu toplinske izolacije čine pogodnom za izvođenje industrijskih podova:

 • nazivna tlačna čvrstoća pri 10 % deformacije 400 ≤ CS (Y\10) ≤ 700 [kPa]
 • najveća dopuštena tlačna sila pri trajnom opterećenju (u razdoblju od 50 godina), uz deformaciju manju od 2 %; označava se CC (2/1,5/50) ≥ 150 kPa
 • dugotrajno upijanje vode uslijed difuzije WD (V) 1 vol. %
 • dugotrajno upijanje vode uslijed potpunog uranjanja WL (T) ≤ 0,7 vol. %
 • koeficijent otpornosti difuzije vodene pare MU = 50 – 150
 • nazivna toplinska provodljivost 0,032 ≤ λD ≤ 0,036 [W/mK]
Zaštita temelja i podne ploče skladišta te izvedba hidroizolacije prije polaganja toplinske izolacije FIBRANxps 500-L.

Prije armiranja i betoniranja ugrađuje se hidroizolacijska membrana ili razdjelni sloj između toplinske izolacije i armiranog betona. Ako je potrebno izvesti zaštitu od udarnog zvuka, ona se izvodi pomoću folije od ekstrudiranog polietilena (XPE). Takva se izvedba u praksi često naziva plivajući pod jer podna ploča “pluta”, horizontalno i vertikalno odvojena od nosive konstrukcije poda i zida, kako bi se spriječilo širenje udarnog zvuka kroz krute dijelove konstrukcije.POTVRDA KVALITETE FIBRANxps proizvoda

Za upotrebu materijala u složenim građevinskim primjenama potrebne su posebne provjere svojstava. Na temelju stalne interne i vanjske kontrole proizvoda za posebne se primjene izdaje Europsko tehničko dopuštenje (ETA), koje služi proizvođaču kao dokaz stalnosti i trajnosti izolacijskih svojstava proizvoda za period od najmanje 50 godina. ETA je obvezni dokaz kvalitete proizvoda za uporabu toplinske izolacije u zahtjevnim primjenama, kao što su stalna i velika opterećenja te uvjeti vlage i vode pri podzemnim primjenama.


FIBRANxps proizvodi uz ETA imaju i posebna, pojedinačna dopuštenja za ugradnju na obrnutim ravnim i ozelenjenim krovovima, kao zaštita zidova pod zemljom i kao toplinska izoalcija ispod temeljne ploče.

Sva je dokumentacija dostupna na https://fibran.hr/certifikati

Ugradnja toplinske izolacije

Prilikom ugradnje toplinske izolacije od XPS ploča ponekad je potrebno izravnati podlogu ako ona nije precizno pripremljena. U praksi se neravnine rješavaju tankim slojem pijeska da bi se ploče toplinske izolacije FIBRANxps mogle na tlo ravnomjerno položiti prije opterećenja armirano-betonskom pločom poda.

Toplinska zaštita industrijskog poda pomoću FIBRANxps 500-L ploča. Neravna se površina prethodno zaravnava pijeskom.

Izvedba armirano-betonske podne ploče

Na XPS toplinsku izolaciju postavimo hidroizolacijski ili razdjelni sloj. Na tako pripremljenu podlogu raspoređuje se armatura i izlijeva beton. Ako je armirano-betonska ploča tlocrtno većih dimenzija, potrebno je na radnim i konstruktivnim dilatacijama izvesti posebne elastične brtve, koje omogućuju rad konstrukcije, a onemogućuju prodor vode.

Tipičan sastav industrijskog poda:

 • AB podna ploča
 • PE folija (dvoslojna)
 • FIBRANxps 400-L, 500-L ili 700-L
 • hidroizolacija
 • mršavi beton za podlogu
 • pijesak za izravnavanje
 • šljunak
 • nabijeno tlo

Osim izuzetno visokih tlačnih opterećenja, npr. u aerodromskim hangarima, hladnjačama i industrijskim halama, ploče toplinske izolacije FIBRANxps mogu izdržati izuzetno velika posmična i dinamička opterećenja. Stoga je posebno važna uloga statičara, koji proračunom definira potrebne tlačne tvrdoće XPS ploča.

Toplinska zaštita poda aerodromskog hangara izvedena FIBRANxps 700-L pločama

Opterećenja uzrokovana velikim policama za skladištenje, teškim kamionima, natovarenim viličarima ili pak zrakoplovima na betonskoj ploči industrijskog poda prenose se na nosivo tlo putem toplinske izolacije. Želimo li spriječiti stvaranje pukotina u betonu uslijed nejednolikog opterećenja, koje bi mogle biti rezultirati lokalnim, trenutnim deformacijama donjih slojeva, izuzetno je važno točno odrediti očekivana opterećenja i odabrati toplinsku izolaciju koja ih može izdržati. Toplinske izolacije FIBRANxps, tlačne čvrstoće od 400 kPa, 500 kPa i 700 kPa, dokazano obavljaju takve zadatke i pritom omogućuju izvrsnu stabilnost industrijskog objekta.

Imate pitanja za stručnjake FIBRAN-a? Pišite nam na savjet@energyshield.hr.

Povezani sadržaji

Svi savjeti na jednom mjestu

Što trebate znati ako želite da vaš dom bude energetski učinkovit, bez obzira gdje i kako živite?